Alfa dan Omega

Ayat harian dari Almanak HKBP: Wahyu 21:6
Firman-Nya lagi kepadaku: “Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, Yang Awal dan Yang Akhir. Orang yang haus akan Kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan.

Pararat
Continue Reading...

Harapan yang hidup

Ayat harian dari Almanak HKBP: Yesaya 42:3
Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum.

Pararat
Continue Reading...

Takut akan Tuhan itulah hikmat

Ayat harian dari Almanak HKBP: Ulangan 6:11b-12
Kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun, yang tidak kautanami dan apabila engkau sudah makan dan kenyang, maka berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan TUHAN, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan.

Pararat
Continue Reading...

Persekutuan Orang Percaya di dalam Kasih Allah

Ayat harian dari Almanak HKBP: 1 Petrus 5:14
Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin

Pararat
Continue Reading...

Kembali bersekutu dengan Tuhan

Ayat harian dari Almanak HKBP: Ratapan 5:21
“Bawalah kami kembali kepada-Mu, ya TUHAN, maka kami akan kembali, baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala!”

Pararat
Continue Reading...