Bisuk jala manat

Nunga rade indahan🍚 dohot loppan dijolo ni sada ama. Ala mansai tabo do sipanganon i di ida amanta i andorang so dipangan martangiang ma ibana mansai leleng. Hape ro ma huting 🐱hatop ma dihaishon ikan i huhut diallang.  Dung amen, dibereng amanta i ma ndang adong dekke na. Nunga tabo huting mangallang dibereng, mansai mohop…

Pararat