Hidup dalam anugerah

Ayat harian dari Almanak HKBP: Keluaran 19:6
Kamu akan menjadi bagi-Ku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kaukatakan kepada orang Israel.

Pararat