Kaya dalam Tuhan

Ayat harian dari Almanak HKBP: 1 Korintus 1:5
Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal; dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan.

Pararat
Continue Reading...

Rendahkanlah diri, akan dikasihani Tuhan

Ayat harian dari Almanak HKBP: 1 Petrus 5:5
Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab: “Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati.

Pararat
Continue Reading...

Pekerja untuk kebenaran

Ayat harian dari Almanak HKBP: 3 Johanes 1:8
Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran.

Pararat
Continue Reading...

Tetap untuk selama-lamanya

Ayat harian dari Almanak HKBP: 1 Petrus 1:25
Tetapi Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah yang disampaikan Injil kepada kamu

Pararat
Continue Reading...

Dua akibatnya

Ayat harian dari Almanak HKBP: Yeremia 2:13
Sebab dua kali umat-Ku berbuat jahat: mereka meninggalkan Aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air.

Pararat
Continue Reading...

Dari Dia dan oleh Dia

Ayat harian dari Almanak HKBP: Roma 11:36
Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.

Pararat
Continue Reading...

Terpujilah Allah sumber berkat

Ayat harian dari Almanak HKBP: Efesus 1:3
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga.

Pararat
Continue Reading...

Jangan memuji diri

Ayat harian dari Almanak HKBP: 2 Korintus 10:18
Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan.

Pararat
Continue Reading...

Penyingkap yang tidak terduga dan yang tahu di dalam gelap

Ayat harian dari Almanak HKBP: Daniel 2:22
Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi, Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada pada-Nya.

Pararat
Continue Reading...

Teguh kepada Dia yang menjanjikan

Ayat harian dari Almanak HKBP: Ibrani 10:23
Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia, yang menjanjikannya, setia.

Pararat
Continue Reading...