Allah Maha Penyanyang dan Maha Pengampun

Ayat harian dari Almanak HKBP: Daniel 9:9
Pada Tuhan, Allah kami, ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia.

Pararat
Continue Reading...

Tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih

Ayat harian dari Almanak HKBP: Hosea 4:1
Dengarlah firman TUHAN, hai orang Israel, sebab TUHAN mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan, dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini.

Pararat
Continue Reading...

Maukah kita sembuh

Ayat harian dari Almanak HKBP: Yakobus 5:16
Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya.

Pararat
Continue Reading...

Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilanNya

Ayat harian dari Almanak HKBP: Roma 11:29
Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilan-Nya

Pararat
Continue Reading...

Menjadi berkenan kepada Allah

Ayat harian dari Almanak HKBP: 2 Korintus 5:9
Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepada-Nya.

Pararat
Continue Reading...

Tuhan yang berkuasa membangun

Ayat harian dari Almanak HKBP: Kisah Para Rasul 20:32
Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya, yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan-Nya.

Pararat
Continue Reading...

Diam di tempat yang damai

Ayat harian dari Almanak HKBP: Yesaya 32:18
Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tenteram di tempat peristirahatan yang aman.

Pararat
Continue Reading...

Allah yang menyelamatkan

Ayat harian dari Almanak HKBP: Mazmur 87:7
Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan.

Pararat
Continue Reading...

Berdirilah teguh dan jangan goyah

Ayat harian dari Almanak HKBP: Yesaya 35:4
Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati: “Kuatkanlah hati, janganlah takut! Lihatlah, Alllahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu!”

Pararat
Continue Reading...

Tuhan yang memanggil kamu adalah setia

Ayat harian dari Almanak HKBP: 1 Petrus 5:10
Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya.

Pararat
Continue Reading...