Kathekhismus Kecil Luther

BAB I Dasa Titah
Bab II Kesaksian Iman Orang Kristen
Bab III Doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridNya
Bab IV Sakramen Baptisan Kudus
Bab V Sakramen Perjamuan Kudus

Pararat
Continue Reading...